Ik wil een vakman: inhuren worden

Afspraak = Afspraak

Aanmelden als Vakman

Afspraak = Afspraak

<<< terug

 

De Vakman is betrouwbaar en in het verlengde daarvan benadrukken we altijd ‘afspraak = afspraak’. De klant meet de prestatie niet alleen aan het vakmanschap af in de vorm van een prima eindresultaat maar laat ook meetellen hoe afspraken zijn nagekomen.

 

Iedereen kent de voorbeelden van klanten die een snipperdag nemen en de klusser komt niet opdagen. Wanneer je hem belt staat de voicemail aan en er is verder niemand te bereiken. De irritatie groeit en resulteert in een verstoorde relatie.

 

In de klussenbranche is bekend dat 90% van alle klachten niet te wijten valt aan een slechte bouwprestatie maar ontstaat door ‘ruis in de communicatie’. Er zijn geen duidelijke afspraken gemaakt of ze worden niet nagekomen.

 

Het is voor klanten vaak de reden om de zekerheid van een kwaliteitsorganisatie te kiezen en De Vakman in te schakelen. Dat in de wetenschap dat wanneer een Vakman het af laat weten, de organisatie aanspreekbaar is. Dat is volkomen terecht en vormt onderdeel van ons bestaansrecht.

 

Om die reden willen we een goede inschatting maken of een potentiële kandidaat Vakman zijn afspraken nakomt en daarmee een toegevoegde waarde heeft voor de klant, zijn collega’s en voor ons.